มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง เนื่องในวโรกาสวันนวมินทรมหาราช

16 ต.ค. 66
วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายทองแถม สมนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 4 ชุด เนื่องในวโรกาสวันนวมินทรมหาราช