มอบเงินสงเคราะห์ให้กับนายเทศ เร่งพิมาย

22 มี.ค. 67
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น.
นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายชวนากร ประยูรเมธา นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เทศบาลตำบลพิมาย และประธานคณะกรรมการชุมชนวังบูรพา

ด้วยงานพัฒนาชุมชน ได้สำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคม ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกับ นิคมสร้างตนเอง กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ทำการมอบเงินสงเคราะห์ให้กับนายเทศ เร่งพิมาย จำนวนเงิน 3,000 บาท ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา