มาฉลองสงกรานต์อย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด #ด้วยความปราถนาดีจากเทศบาลตำบลพิมาย

22 เม.ย. 65