ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเชื่อมเข้าลานจอดรถบริการนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05 มี.ค. 62

ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างทางเชื่อมเข้