ยินดีต้อนรับ นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย

12 ธ.ค. 66
วันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมยินดีต้อนรับ นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย และรับประทานอาหาร ณ หอประชุมอำเภอพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา
อำเภอพิมายยินดีต้อนรับ นายศิวะเสก สินโทรัมย์ นายอำเภอพิมาย ด้วยความยินดียิ่ง