ระงับเหตุชายวิกลจริต ได้ออกมาเทขยะและจุดไฟเผา

22 มี.ค. 67
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 00.35 น.
เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลพิมาย รายงานผู้บังคับบัญชา ได้รับแจ้งจากสมาชิกสภาเทศบาล ว่ามีชายวิกลจริต ได้เทขยะออกจากถังและจุดไฟเผาบริเวณสระแก้ว (ข้างร้านแสงเพชร) และได้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ออกมาระงับเหตุเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติ ดังนี้
1. นายอำนาจ อาศัยบุญ
2. นายนันทชัย อยากดี

3. นายธีรพัฒน์ สบาย