รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนที่ตำบลสัมฤทธิ์

26 ม.ค. 67