รายงานการสรุปผลการรับคำร้องทั่วไป เรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน และเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจ้ดจ้างเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

03 พ.ย. 60