ร่วมต้อนรับคณะจาก อบจ.สุราษฎร์ธานี

21 ก.พ. 56

ขอเชิญร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 16.30 น. ณ อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย