ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

01 ก.ค. 67
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2567
นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นายอิทธิพล ศิวะโรจน์จินดา เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย, นายปริษกร จรนิเทศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลพิมาย ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมให้การต้อนรับ นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
.

โดยมี นายนิกร โสมกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา เขต 8 หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ประชาชน และนักเรียน ร่วมให้การต้อบรับ ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา