ร่วมใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา ขัตติยนารี ศรีสยาม ณ อุทยานประวัติสาตร์ปราสาทหินพิมาย

02 เม.ย. 58