ลงพี้นที่ดูความเรียบร้อยการเทปูนคอนกรีต ณ ถนนสระเพลง – ไทรงาม

22 มี.ค. 67
วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.50 น.
นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพี้นที่ดูความเรียบร้อยการเทปูนคอนกรีต ณ ถนนสระเพลง – ไทรงาม ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา