ลงพี้นที่ดูความเรียบร้อยการเทปูนคอนกรีต ณ ถนนสระเพลง – ไทรงาม

21 มี.ค. 67
วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น.
นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพี้นที่ดูความเรียบร้อยการเทปูนคอนกรีต ณ ถนนสระเพลง – ไทรงาม ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา