ลงพี้นที่ตรวจความคืบหน้างานซ่อมแซม ณ ถนนสระเพลง – ไทรงาม

03 เม.ย. 67

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 14.30 น.
นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพี้นที่ตรวจสอบงานซ่อมแซม ณ ถนนสระเพลง – ไทรงาม ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา