ลงพี้นที่ตรวจความคืบหน้างานซ่อมแซม ณ ถนนสระเพลง – ไทรงาม

27 มี.ค. 67
วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น.
นายภักดี อุส่าห์ค้า รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพี้นที่ตรวจความคืบหน้างานซ่อมแซม ณ ถนนสระเพลง – ไทรงาม ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา