ลงพื้นที่ตรวจระเบียบแผงเช่าจำหน่ายสินค้า บริเวณตลาดไนท์บาร์ซ่า อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

22 มิ.ย. 65