ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมขัง ในช่วงฝนตกหนัก

28 มิ.ย. 67
วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2567

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจ พร้อมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่เทศบาลตำบลพิมาย เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขัง ป้องกันอันตราย และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่