วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566

11 ก.ย. 66

วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566

นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการซ่อมแซมฟุตบาททางเท้า ถนนจอมสุดาเสด็จ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา