วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566

28 ส.ค. 66

วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วย นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบ และปรับปรุงพื้นผิวจราจร ณ บริเวณถนนท่าสงกรานต์ ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา