วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่รับบริจาคขยะรีไซเคิล โดยจะได้รับไข่ไก่ แทนคำขอบคุณ รายได้จากการขายขยะรีไซเคิล เทศบาลตำบลพิมายจะนำไปสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่ม/กองทุนจัดการขยะ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพ และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

01 ก.ค. 65