วันที่ 1 กันยายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นางปวีณา สุวรรณศักดิ์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 8/2565 โดยมีพันจ่าโท ทวี พิมพ์อุบล นายอำเภอพิมาย เป็นประธานการประชุม

01 ก.ย. 65