วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการเปิดทางน้ำเพื่อให้น้ำสามารถไหลได้สะดวก ไม่ท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชน

01 ต.ค. 64