วันที่ 1 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดำเนินการลอกผักตบชวาบริเวณชุมชนทุ่งเลนทอง เป็นการเปิดทางน้ำให้น้ำไหลสะดวก เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน #ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลพิมาย

01 ต.ค. 65