วันที่ 1 มกราคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลพิมาย และพี่น้องประชาชนชาวอำเภอพิมาย ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ปี 2565 เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย บริเวณถนนจอมสุดาเสด็จ จากประตูชัยถึงหน้าปราสาทหินพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

04 ม.ค. 65