วันที่ 1 มีนาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ควบคุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมายดำเนินการจัดเตรียมสถานที่สำหรับตรวจ ATK บริเวณชุมชนทุ่งเลนทอง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

01 มี.ค. 65