วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. สภาเทศบาลตำบลพิมาย จัดประชุมสภาสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ซึ่งฝ่ายสภาฯ นำโดย นายบุญชัย ตรีพัฒนาสุวรรณ ประธานสภา พร้อมด้วยสมาชิกสภา ทางด้านฝ่ายบริหาร นำโดย นางสาวกรรณการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายทองแถม สมนิยม รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย นายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายอิทธิพล ศิวโรจน์จินดา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลพิมาย โดยมีประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย Phimai Historical Park 3 วัน · องค์ความรู้ : อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย เรื่อง : ปราสาทพิมาย (Prasat Phimai) ปราสาทเป็นอาคารที่สร้างขึ้นตามคติความเชื่อทางศาสนา ปราสาทประธานของปราสาทพิมายหันหน้าไปทางทิศใต้ ภายในห้องครรภคฤหะ เป็นที่ประดิษฐานรูปเคารพ บริเวณเรือนธาตุ ส่วนทับหลัง หน้าบัน มีการแกะสลักลวดลายและภาพเล่าเรื่องในศาสนาพุทธ และศาสนาฮินดู ส่วนยอดหรือชั้นหลังคามีลักษณะซ้อนชั้นลดหลั่นกันขึ้นไป บนสุดประดับด้วยหม้อน้ำ (กลศ) หรือบัวยอดปราสาท ส่วนยอดแต่ละชั้นประดับด้วย บันแถลง กลีบขนุน หรือนาคปั… ดูเพิ่มเติม อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย Phimai Historical Park ถูกใจสิ่งนี้ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์ Phanom Rung Historical Park · ติดตาม 22 กุมภาพันธ์ เวลา 10:28 น. · ✨อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ขอเชิญชวนชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตู ณ ปราสาทพนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 🗓 วันที่ 5 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ⏰ เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป บริเวณลานหน้าปราสาททิศตะวันออก 🌅 พระอาทิตย์ตกเวลาประมาณ 18.15 น…. ดูเพิ่มเติม ITA-แบ่งปันแลกเปลี่ยนการทำงาน สริน สริน · 1 วัน · ลิงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมงานhttps://me-qr.com/FWt2TIA 28 กุมภาพันธ์ 2566 ลงทะเบียนอบรม มีใบประกาศให้ด้วยนะ ความคิดเห็น 0 รายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 16 ชม. · จัดการเพจและโปรไฟล์

01 มี.ค. 66