วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพิมาย โดยมี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย หัวหน้าส่วนราชการอำเภอพิมาย ตัวแทนภาคประชาชน คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพิมาย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหินทรายเทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

01 ส.ค. 65