วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 11.59 น. เทศบาลตำบลพิมายได้รับแจ้งจากประชาชน มีเหตุไฟไหม้มิเตอร์ไฟฟ้า บริเวณถนนราชชนนีลีลา นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลพิมาย ออกตรวจสอบ พบมิเตอร์ไฟ 3 เฟส กำลังลุกไหม้ เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการนำถังเคมีดับไฟและสามารถความคุมไฟได้

01 ส.ค. 65