วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำทีมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่จัดทำประชาคมรับฟังปัญหาอุปสรรค ความต้องการของพี่น้องประชาชน ชุมชนตะวันออกโรงเรียนพิมายวิทยา ชุมชนบ้านประตูชัย ชุมชนปราสาทหินพิมาย ชุมชนวัดใหม่ประตูชัย และชุมชนทุ่งเลนทอง เพื่อนำมาจัดทำแผนสุขภาพ/แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลพิมาย

10 ก.พ. 66