วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดโครงการแข่งขันกีฬาตะกร้อ ประจำปี 2566 โดยเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกับชมรมคนรักตะกร้ออำเภอพิมายจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ 2566 ณ บริเวณลานพรหมทัต อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายเทพประสิทธิ์ แจ้งภูเขียว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานในพิธี

10 ก.พ. 66