วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ร่วมตรวจพื้นที่ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ ณ อุทยานแห่งชาติแห่งชาติพิมาย

10 ต.ค. 65