วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายทองแถม สมนิยม ที่ปรึกษานายกเทศบาลตำบลพิมาย ควบคุมเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณถนนชายชล เพื่อเร่งระบายน้ำออกป้องกันน้ำไม่ให้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

10 ต.ค. 65