วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนประชาชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข และช่วยเหลือต่อไป

10 ต.ค. 65