วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย บูรณาการร่วมกันกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทุ่งสัมฤทธิ์ ดำเนินการลอกผักตบชวา เพื่อเปิดทางระบายน้ำ บริเวณสะพานแข่งเรือ ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้ทางสัญจร บริเวณดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

10 ต.ค. 65