วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศมนตรีตำบลพิมาย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลพิมาย และตัวแทนทั้ง 15 ชุมชน ร่วมประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการของชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

10 พ.ย. 64