วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจเพื่อซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำที่ชำรุด บริเวณชุมชนทุ่งเลนทอง เพื่อความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชน

10 พ.ย. 64