วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ดูแลปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

10 พ.ย. 64