วันที่ 10 มกราคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่แก้ไขระบบประปาที่เกิดความเสียหาย ณ สำนักงานอัยการจังหวัดพิมาย ตามคำร้องขอความอนุเคราะห์

10 ม.ค. 66