วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ลงพื้นที่รณรงค์โครงการ “สื่อสารใจถึงใจ เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายประชาชน” ณ ศาลาประชาคมบ้านส่วยใน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

10 มิ.ย. 65