วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย รับการตรวจประเมินEHA จากคณะกรรมการจาก สสจ. และศูนย์อนามัยที่ 9 ณ ห้องประชุมหินทราย เทศบาลตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

10 มิ.ย. 65