วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.57 น. เทศบาลตำบลพิมาย รับแจ้งจาก สภ.พิมาย มีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน บ้านดอนแซะหมู่ 9 ตำบลในเมือง นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายนายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย ควบคุมให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำสนับสนุนระงับเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดเหตุ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง และองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ภารกิจสำเร็จเรียบร้อย

22 เม.ย. 65