วันที่ 10 มีนาคม 2566 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขร่วมกับงานเทศกิจและกองช่าง ลงพื้นที่ออกตรวจร้านค้าเพื่อขอต่อใบอนุญาต ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

10 มี.ค. 66