วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศบาลตำบลพิมาย และ ผู้ใหญ่บ้านในเขตเทศบาล รับมอบถุงยังชีพเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

10 ส.ค. 64