วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย พร้อมด้วยนายพิศาล พัฒนพีระเดช รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และนายภักดี อุส่าห์ค้า เลขานุการนายกเทศบาลตำบลพิมาย ลงสำรวจพื้นที่เพื่อพัฒนาเกาะหาดแสงจันทร์

10 ส.ค. 64