วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกสำรวจพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลพิมายที่ได้รับผลกระทบหลังฝนตกหนัก อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

12 ก.ค. 65