วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพิมาย ร่วมกับ อสม. ลงพื้นที่ในการตรวจเชื้อโควิด ด้วย ATK ให้กับ บุคลากร นักเรียน โรงเรียนกุลโน ณ โรงเรียนกุลโน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

11 ก.พ. 65