วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายปริษกร จรนิเทศ รักษาการปลัดเทศบาล ร่วมกับ อสม. และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้กักตัวตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

11 ก.พ. 65