วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณคลิงกระเบา เพื่อเร่งระบายน้ำออกป้องกันน้ำไม่ให้เข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน

11 ต.ค. 65