วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้นายประสาน ภิญโญ รองนายกเทศมนตรีตำบลพิมาย และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงสำรวจตรวจสอบพื้นที่ร่วมกับผู้ยื่นขออนุญาตจัดตั้งตลาด8

11 พ.ย. 64