วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นางสาวกรรณิการ์ พัฒนพีระเดช นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพิมาย ลงพื้นที่ซ่อมแซมสัญญาณไฟจราจร ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย

11 พ.ค. 65